Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Podejmujemy działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Powinnaś niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu możesz zgłaszać mailowo pod adres e-mail: kontakt@oltinails.com
  4. W reklamacji powinnaś podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.