• Jeśli jesteś Konsumentem, przysługuje Ci 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, licząc od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wejdzie w posiadanie zakupionego Towaru.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, zobowiązana jest poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  • W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącej załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub formularza dostępnego na  naszej stronie tj. www.snstudio.pl.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, zwrócimy Tobie wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).
  • Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Ciebie w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat w związku ze zwrotem Towaru.
  • Zastrzegamy możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, zobowiązana jesteś do odesłania Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży.
  • W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  • Odpowiadasz tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.