Reklamacje dotyczące Towarów

  1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłączamy odpowiedzialność wobec Klientów będących Przedsiębiorcami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
  2. Ponosimy odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
  3. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:
  4. a) przesłane na adres pod którym się znajduje Punkt handlowy Sprzedawcy,

lub

  1. b) złożone osobiście w Punkcie handlowym Sprzedawcy,

lub

  1. c) przesłane na adres e-mail: kontakt@oltinails.com
  2. W reklamacji podaj swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wykrycia wady Towaru. Do reklamacji powinnaś załączyć dowód zakupu Towaru.
  3. W celu złożenia reklamacji dopuszczalne możesz skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na naszej stronie tj. oltinails.com
  4. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru powiadomimy Cię drogą mailową lub telefoniczną.